TIN TỨC

Thị trường bán lẻ dệt may
(06/08/2019)

VIETRADE - Giá trị của thị trường dệt toàn cầu vào năm 2015 đạt 667,5 tỷ USD (khoảng 83,1% là vải và 16,9% là ...

Xuất nhập khẩu hàng dệt may và may mặc thế giới
(06/08/2019)

VIETRADE - Giá trị của thị trường dệt toàn cầu vào năm 2015 đạt 667,5 tỷ USD (khoảng 83,1% là vải và 16,9% là ...

Thị trường dệt kỹ thuật Canada
(06/08/2019)

VIETRADE - Giá trị của thị trường dệt toàn cầu vào năm 2015 đạt 667,5 tỷ USD (khoảng 83,1% là vải và 16,9% là ...

Thị trường dệt may và may mặc thế giới: Tầm nhìn đến năm 2020
(06/08/2019)

VIETRADE - Giá trị của thị trường dệt toàn cầu vào năm 2015 đạt 667,5 tỷ USD (khoảng 83,1% là vải và 16,9% là ...

Hotline: 0902606232

  • Thu nhỏ
  • Tắt so sánhX